airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilskud

Der er mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Socialstyrelsen. 
Læs mere om de enkelte tilskudsordninger herunder og hvilke krav der gælder for hvert enkelt tilskud.

Hvem kan søge? 
Der kan ydes tilskud til kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner. 

Virksomheder kan ikke søge tilskud. 
Kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner kan dog søge tilskud til, at få dækket udgifter fra virksomheder, eksempelvis i form af eksterne konsulenter eller kursusafholder.

DU KAN IKKE SØGE OM TILSKUD TIL: 
- Dagpenge
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Kommercielle arrangementer – herunder eksempelvis arrangementer med entreindtægter
- Projekter uden tilknytning til Grønland

Hvor stort er tilskuddet?
De samlede årlige bevillinger fremgår af Finanslovens konti 30.14.29 og 30.10.45.
De enkelte tilskud vurderes ud fra det samlede antal ansøgere det pågældende år. 

Ansøgningsfrister
Tilskud til Juleaktiviteter 10. november – Udbetaling sker sidste fredag i november.
Alle andre tilskud 15. januar – Udbetaling sker medio i februar.

Har du spørgsmål?
Send os en mail: tapi@nanoq.gl
Eller ring til Socialstyrelsen på: (+299) 34 69 60