airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilbud til mennesker der er udsat for vold

Ophold på Illernit: Nationalt krise- og behandlingscenter 

Illernit er et landsdækkende krise- og behandlingscenter, der er målrettet kvinder med børn, som har været udsat for psykisk/fysisk vold. Tilbuddet er primært rettet mod voldsramte kvinder, der ikke har adgang til de eksisterende tilbud eller ikke kan drage nytte af disse.

Under opholdet på Illernit får kvinden samtaler med en familieterapeut samt pædagogisk råd og vejledning i forhold til eksempelvis opdragelse, konflikter og børnenes trivsel og udvikling. Kvinden får også råd og vejledning fra en socialrådgiver i forhold til blandt andet økonomi, forældremyndighed, bolig, uddannelse osv.

Børnene på Illernit kommer i den lokale børnehave og skole. På Illernit indgår børnene i samtalegrupper med andre børn.


Henvisning 

Kvinden og eventuelle børn henvises til et ophold på Illernit via hjemkommunen.

Socialforvaltningen kan henvise kvinden og eventuelle børn til Illernit. Henvisningen sker efter individuel vurdering af om kvinden er egnet til at komme på Illernit. Ved henvisning af voldsramt kvinde med børn, kontaktes forstander på det landsdækkende krise- og behandlingscenter.

Medarbejdere på eksempelvis krisecentre og børne- og familiecentrene kan henvise en kvinde til kommunen, som herefter kan henvise videre til Illernit.

Afsnit 3