airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Generelt

Hvad er senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen?

Senfølger er kendetegnet ved en lang række psykiske, sociale og fysiske lidelser/vanskeligheder i voksenlivet, som er fremkommet pga. seksuelle overgreb i barndommen.

Oplever du eksempelvis:
• Depression
• Angst
• Mareridt og flashbacks
• Alkoholmisbrug/stofmisbrug
• Selvmordstanker
• Tilknytningsvanskeligheder til arbejdsmarkedet
• Vanskelige samlivsforhold/sociale tilknytningsproblemer
• Post-traumatisk stress syndrom (PTSD)
• Spiseforstyrrelser

Disse symptomer kan være udtryk for senfølgeskader. De viser sig ofte, når der er gået en længere periode – typisk flere år – hvor personen ikke har fået hjælp til at håndtere de seksuelle overgreb.

Man kan ikke fjerne minderne om seksuelle overgreb, men man kan få hjælp til at lære at leve med det, der er sket i barndommen og få et godt liv og en bedre livskvalitet i voksenlivet.

 

Kan jeg få hjælp fra Rejseholdet?

Har du senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen? Vil du gerne have hjælp til at til at komme videre? Så er det måske en mulighed for dig at søge om at komme i behandling i ”Rejseholdet for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen”.

Rejseholdet hjælper netop voksne med senfølger med at få et bedre liv. Rejseholdet består af forskellige teams af psykologer og psykoterapeuter, der rejser rundt i landet og tilbyder terapeutisk behandling til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn. Siden etableringen af Rejseholdet i 2013 har flere end 650 personer været i behandling i 13 byer og 2 bygder.

Rejseholdet opholder sig i en by eller bygd i en hel uge hver måned igennem 11 måneder. Her kan du få gruppebehandling og/eller individuel terapi. Når du melder dig til Rejseholdet, vil du blive indkaldt til en visitationssamtale med terapeuterne. Rejseholdet vurderer her behovet for behandling – om du f.eks. skal tilbydes gruppebehandling eller individuel behandling. Herefter vil du blive inviteret til den første behandlingssession. Som regel vil du få tilbudt to behandlingssessioner i løbet af Rejseholdets behandlingsrejse til byen/bygden.

 

Koster det noget?

Det er gratis at få terapeutisk behandling for senfølger efter seksuelle overgreb fra Rejseholdet.

 

Hvad skal jeg gøre?

Kontakt dit lokale kommunekontor, socialforvaltning eller familiecenter for at høre, hvilke tilbud der evt. er til behandling af senfølger i din by/bygd.

Hvis Rejseholdet er i byen, vil du blive henvist videre til Rejseholdets lokale samarbejdspartner, som vil formidle kontakten til Rejseholdet. Du kan også selv finde oplysninger om Rejseholdets aktuelle behandlingsbyer og lokale kontaktpersoner på Rejseholdets Facebook-side.

 

Frister

Når Rejseholdet kommer til din by/bygd, kan du komme behandling, og der er løbende optag. I Nuuk er der hele tiden muligt at komme i behandling hos Rejseholdet.

 

Lovgivning

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30/04/2008