airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Killiliisa - Lad os sætte grænser

Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022
Generelt

Målet med Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022 – er at skabe positive forandringer og nedbringe antallet af seksuelle overgreb. Med den nye strategi vil Naalakkersuisut igangsætte initiativer, der forebygger fremtidige seksuelle overgreb og giver bedre hjælp og støtte til alle, der har behov for det. Uanset om man selv er udsat for seksuelle overgreb som barn, er voksen, pårørende eller fagperson, skal der være den bedst mulige hjælp at hente.

Strategien er funderet på et stærkt tværfagligt samarbejde mellem forskellige fagområder, hvor en bred sammensat følgegruppe er med til at kvalificere og implementere strategiens indsatser i praksis. Følgegruppen har repræsentanter fra socialområdet, sundhed, uddannelse, de fem kommuner, Kriminalforsorgen, Politiet, kredsretten, justitsområdet, MIO og Center For National Vejledning.

Nøgleord for strategien er:
• Grænsesætning
• Øget tværfagligt samarbejde
• Helhedsorienterede initiativer
• Lokalbaserede indsatser

 

Hvordan vil Killiliisa reducere antallet af seksuelle overgreb?
Forskellige undersøgelser peger på, at over en tredjedel af den grønlandske befolkning har været udsat for seksuelle overgreb. Der er således tale om et meget stort problem, der kræver mangeartede og langvarige indsatser, hvis Killiliisas mål om at reducere antallet af seksuelle overgreb skal lykkes.

Strategien understreger vigtigheden af ikke at anskue seksuelle overgreb, som et isoleret problem. Der kan være mange forskellige årsager til, at mennesker begår seksuelle overgreb mod andre, og forskning viser, at der er en tæt sammenhæng mellem seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt og mistrivsel. Der er bl.a. en tydelig sammenhæng mellem:
• Seksuelle overgreb og alkohol- eller stofmisbrug i barndomshjemmet.
• Seksuelle overgreb og tidligt og stort forbrug af alkohol.
• Seksuelle overgreb og aborter/tidlige fødsler.
• Seksuelle overgreb og selvmord/selvmordsforsøg.
• Seksuelle overgreb og vold.
• Seksuelle overgreb og egne overgreb som barn.

Derfor vil Naalakkersuisut med Killiliisa sikre, at forebyggelse af seksuelle overgreb tænkes ind i en større social og samfundsmæssigt kontekst, som kræver handling på forskellige niveauer af forskellige aktører. Derudover er seksuelle overgreb ikke et afgrænset problemfelt på den måde, at man kan iværksætte de samme indsatser i alle lokalsamfund i Grønland.

Der er store sociale, kulturelle, logistiske og socio-økonomiske forskelle på tværs af landet, der skal tages højde for og indtænkes i de indsatser, der sættes i gang. Strategiens indsatser skal derfor tilpasses forholdene, mulighederne og behovene i det enkelte lokalsamfund for at opnå de bedst mulige resultater.

Strategien indeholder seks hovedtemaer med tilknyttede mål og forslag til fremtidige indsatser. Temaerne er udvalgt på baggrund af særlige udfordringer fra praksis, der kalder på handling. Indenfor vil hvert tema der i projektperioden iværksættes målrettede indsatser med konkrete handlingsplaner.

Målene for de seks hovedtemaer er følgende:

1. Information/vidensdeling:

Informationsindsatsen om seksuelle overgreb overfor befolkningen skal udvides, målrettes og styrkes.

• 2. Forebyggelse:

Forebyggelsen af seksuelle overgreb skal udvides og styrkes.

• 3. Tværfagligt samarbejde

Det tværfaglige samarbejde omkring forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb skal styrkes.

• 4. Ofre og pårørende:

Ofre og pårørende, der har behov for hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb, skal tilbydes bedre støtte, rådgivning og behandling.

• 5. Lokalsamfundet:

 Indsatserne i strategien skal målrettes det enkelte lokalsamfund og tage højde for sociale og kulturelle forskelligheder for at sikre en bedre effekt og større ejerskab og engagement i kampen mod seksuelle overgreb.

• 6. Personer med seksuel krænkende adfærd:

Personer med seksuel krænkende adfærd og potentielle krænkere skal tilbydes støtte og behandling.

 

Link til strategien

Du kan hente Killiliisa her:

Dansk

Grønlandsk