airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børn og unge der er udsat for vold

Vold mod børn og unge kan have mange former, og der er ofte tale om flere forskellige voldshandlinger. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuel vold.
Generelt

Er du fagperson der i dit arbejde møder børn og unge, der er udsat for vold. Her kan du finde vejledning til, hvordan du kan se tegn på, at børn og unge er udsat for vold. Du kan også finde vejledning til, hvordan du kan underrette og hjælpe børn og unge, der er udsat for vold.

 

Tegn på at børn og unge er udsat for vold

Vold mod børn og unge kan have mange former, og der er ofte tale om flere forskellige voldshandlinger. Det kan være fysisk vold, psykisk vold eller seksuel vold.

Det kan være lige så skadeligt for et barn at opleve vold i hjemmet som hvis barnet selv er udsat for vold. Alle former for vold har store negative konsekvenser for børn og unge. Derfor er det afgørende, at du som fagperson handler, hvis du har mistanke om, at et barn er udsat for vold.

Hvilke tegn og signaler skal du være opmærksom på?
Du skal reagere, når et barn pludselig ændrer adfærd, eller når flere bekymrende tegn viser sig.
Du har pligt til at underrette, hvis du kender til et barn, der er udsat for vold eller vokser op i et hjem, hvor der er vold.

Tegn der kan give anledning til bekymring:
• Fysiske symptomer som fx blå mærker
• Vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud
• Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter
• Meget sygefravær
• Angst for at gå hjem - eller løber hjemmefra
• Indesluttethed og mistænksomhed
• Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne
• Overfladiske relationer til venner og legekammerater
• Fysiske reaktioner som ondt i maven eller ondt i hovedet
• Nervøs og angstpræget opførsel

Ofte skammer børn og unge sig over, at de er udsat for vold og prøver at skjule det. Andre er tilsyneladende upåvirkede og uden symptomer. Tegnene er ikke altid et bevis på, at der er tale om vold. Men tegnene bør altid føre til, at du overvejer situationen og dine muligheder for at handle. (LINK TIL UNDERRETNING)

Børn og unge, der bliver udsat for vold, har brug for voksne, som lytter til dem og sørger for, at volden stopper.

Voldens konsekvenser for børn og unge
Det påvirker børn og unges udvikling at leve med vold i hverdagen - både på kort og lang sigt. Vold i barndommen kan blandt andet føre til:
• Utryghed og angst
• Lavt selvværd
• Aggressioner og adfærdsvanskeligheder
• Spiseforstyrrelser og misbrug
• Selvmordsforsøg og psykiske lidelser

 

Underretning

Er du fagperson, der er ansat i social-, skole- eller sundhedssektoren eller ansat i daginstitutioner, har du en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder. Du skal underrette, når du har mistanke om, at et barn mistrives, og måske er udsat for vold eller andre former for omsorgssvigt.

For barnet er det vigtigste, at volden stopper med det samme og ikke gentager sig. Ved mistanke om at børn og unge udsættes for vold, skal du gribe ind hurtigst muligt.

Hvordan underretter jeg?
Der er ingen krav til, hvordan underretningen skal ske. En underretning kan være skriftligt, telefonisk, personligt eller via e-mail, afhængigt af situationen. Kommunen skal handle på en underretning, ligegyldigt hvordan du giver den. Som hovedregel bør underretninger dog være skriftlige, da de kan fungere som bevisførelse. Underretningen skal, så vidt det er muligt, bygge på faktiske, konkrete iagttagelser (hvad har du set, hørt, osv.).

I daginstitutioner, skoler og blandt dagplejere vil det være almindeligt, at underretningen bliver underskrevet af lederen og sendt til socialforvaltningen. Her er et forslag til, hvordan du kan forberede og sende en underretning.
• Hvad har du set og oplevet? Skriv det ned og begrund hvorfor du har mistanke om, at et barn udsættes for vold eller oplever vold i hjemmet
• Drøft det eventuelt med din leder og få din leder til at sende underretningen til kommunen
• Underretningspligten gælder den enkelte medarbejder. Det vil sige, at du ikke behøver være enig med din leder for at foretage en underretning
• Overvej, om forældrene skal inddrages. Husk: Hvis du har mistanke om, at volden udøves af forældrene, må du ikke inddrage forældrene – det kan være skadeligt for barnet!
• Kommunen skal sende en kvittering for, at underretningen er modtaget senest en uge efter den er afsendt. Kvitteringen skal sendes til den, der har afsendt underretningen
• Hvis du ikke oplever, at kommunen handler, kan du underrette det Det Sociale Ankenævn

På denne side kan du læse, hvordan du kan underrette i din kommune: LINK TIL UNDERRETNING

Kommunen skal vurdere alle underretninger inden for 24 timer efter modtagelsen. Den første vurdering skal afklare, om der skal handles akut. Det sker, hvis myndigheden vurderer, at der er direkte fare for, at børn tager alvorligt skade, hvis der ikke handles øjeblikkeligt.

Når Kommunen får en underretning om et barn, bliver der taget stilling til, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter. En børnefaglig undersøgelse indebærer, at barnets forhold undersøges nærmere. Det sker ved at indhente udtalelser fra skole, institution og ved at tale med barnet og forældrene. En børnefaglig undersøgelse kan føre til at barnet får særlig støtte.

Drøft tvivl med dine kollegaer
Det kan være meget vanskeligt at handle på en mistanke om vold og du kan let komme i tvivl om du skal handle. Det kan gøre en stor forskel at være forberedt, hvis mistanken melder sig. Har du drøftet emnet med kollegaerne og har i sammen forholdt jer til, hvordan i kan handle, er der større chancer for at handle og handle rigtigt.

Det er en fordel, hvis i på din arbejdsplads har skriftlige retningslinjer, der beskriver, hvordan i skal handle, hvis i har mistanke om, at et barn udsættes for vold. Det kan være med til, at fjerne den tvivl om usikkerhed du kan stå med som fagperson. Det er både professionelt og menneskeligt at have behov for at dele sin bekymring med andre og få afklaret: Hvem kontakter jeg og hvad sker der, når jeg henvender mig?

Det er vigtigt, at du tror på dig selv og din egen faglighed. Du har set det, du har set. Brug din nærmeste leder til at drøfte dine tanker og iagttagelser. Den bedste måde at overvinde tvivlen på er gennem dialog.

 

Lovgivning