airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tilskud til særlige indsater på børn- og ungeområdet

Socialstyrelsen kan yde tilskud til særlige indsatser på børn- og ungeområdet.
Generelt
Der kan ydes tilskud til følgende formål:

• Familiebehandlende institutioner, som ikke arbejder i kommunalt regi
• Udviklingsarbejde i familiecentre
• Afholdelse af familiehøjskole
• Forebyggelse af seksuelle overgreb

Der stilles en række særlige krav til, hvad ansøgningerne skal indeholde. Beskrivelser af dette, fremgår under hvert enkelte område.
Hvem kan søge?
Der kan ydes tilskud til kommuner, frivillige organisationer og selvejende institutioner. For ansøgninger fra kommunerne prioriteres de ansøgninger, der understøtter kommunernes politikker, strategier eller handleplaner inden for socialområdet samt børne- og ungeområdet. (Se mere om dette under ’Særlige kriterier for kommuner’)
Virksomheder kan ikke søge tilskud. Kommuner frivillige organisationer og selvejende institutioner kan dog søge tilskud til, at få dækket udgifter fra virksomheder, eksempelvis i form af eksterne konsulenter eller kursusafholdere.
Hvad kan du søge til?
1. Familiebehandlende institutioner, som ikke arbejder i kommunalt regi
Der kan ydes tilskud til institutioner uden for kommunalt regi, der udfører familiebehandlende arbejde i områder, hvor borgere ikke har adgang til et familiecenter.

2. Udviklingsarbejde i familiecentre
Familiecentre kan søge til; støtte, vejledning eller undervisning inden for familieområdet. Det kan eksempelvis være i form af kurser i Familierådslagning, kurser i Lov om støtte til børn, Bekymringsbarometret, Signs of Safety mm.

3. Afholdelse af familiehøjskole
Der kan ydes tilskud til afholdelse af familiehøjskoler. Formålet kan eksempelvis være behandling af familiers problemer i form af undervisning i børneopdragelse, familieøkonomi, samtale med mere.

4. Forebyggelse af seksuelle overgreb
Der kan gives tilskud til aktiviteter, der skal forebygge seksuelle overgreb. Det kan blandt andet være tilskud til initiativer, der skal skabe mulighed for, at etablere lokale behandlingstilbud til ofre og krænkere.
Hvordan søger du?

Ansøgninger om tilskud, skal være modtaget i Socialstyrelsen inden den 31. marts 2019. Ansøgninger der er modtaget efter fristen udløb vil ikke blive behandlet.
 
Ansøgninger hvor ansøgningsskemaet ikke er anvendt eller ansøgninger med manglende bilag, vil ikke blive behandlet. 
 
Alle ansøgninger sendes til Socialstyrelsens tilskudspostkasse: tapi@nanoq.gl.

Alle ovenstående tilskud kan kun ydes, hvis der i forbindelse med ansøgningen indsendes følgende:

·         Budget for aktiviteten

·         Udkast til et program for aktiviteten

·         Skal der bruges ekstern konsulentbistand eller undervisning, skal der indsendes en aftale, der angiver pris og indhold.

 

Særligt for kommuner, kommunale enheder og kommunale institutioner:
Alle ansøgninger fra kommunale forvaltninger, kommunale enheder og kommunale institutioner skal være underskrevet af fagchef/direktør for socialområdet i kommunen.

 

For ansøgninger til Tilskud til særlige indsatser på børn og ungeområdet, brug følgende skema: Ansøgningsskema Særlige indsatser på Børn- og ungeområdet

Særligt for kommuner
Ansøgninger til projekter og aktiviteter der udføres som led i en kommunal strategi, politik, handleplan, kompetenceudviklingsplan og lignende prioriteres. Herunder hører også projekter, hvor aktiviteten der søges tilskud til, indgår som en del af projektet eller er hele projektet.
De særlige kriterier skal skabe mulighed for, at tilskudsmidlerne anvendes med henblik på, at skabe et permanent løft inden for det område der søges tilskud til.
Derfor prioriteres disse indsatser frem for enkeltstående indsatser eller arrangementer.
Derfor kan der med fordel beskrives i ansøgningen, hvilke strategier, politikker, handlerplaner eller projekter, tilskuddet skal støtte.

Ansøgningen skal som minimum være godkendt af en fagchef i kommunen.
Det skal sikre at det er den kommunale organisation der søger og ikke den enkelte enhed eller medarbejder.