airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Driftstilskud

Socialstyrelsen kan yde op til 50 % i driftstilskud. Tilskuddets størrelse vil afhænge af antallet af ansøgere.
Generelt

Det er muligt at søge om driftstilskud ved Socialstyrelsen. Der kan ydes tilskud til følgende formål:

• krisecentre
• væresteder
• Landsdækkende frivillige organisationer inden for socialområdet
• Plejefamiliekonsulenter

Der stilles en række krav til, hvad ansøgningerne skal indeholde. Beskrivelser af dette, fremgår under hvert enkelte område.


Hvad kan du søge til?
 Socialstyrelsen kan makismalt yde op til 50 % i driftstilskud. Tilskuddets størrelse vil afhænge af antallet af ansøgere. Der kan ydes tilskud til følgende:

 

1.       Plejefamiliekonsulenter.
Kommunerne kan få dækket op til 50 % driftsudgifter under forudsætning af, at plejefamiliekonsulentens arbejde er rettet mod, at sikre en forbedret sagsbehandling på familieplejeområdet.
Særlige kriterier: Der skal vedlægges budget for området og dokumentation for lønudgifter. Derudover skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan stillingen skal bidrage til, at forbedre den kommunale sagsbehandling på området.

 

2.       Driftsudgifter til væresteder.
Socialstyrelsen kan maksimalt yde op til 50% i driftstilskud til væresteder. Driftstilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger, hvor det ikke kan forventes, at det fulde ansøgte beløb kan dækkes.

 

3.       Landsdækkende frivillige organisationer inden for socialområdet.
Der kan ydes driftstilskud til frivillige organisationer, der har sit virke inden for socialområdet. Herunder kan der også ydes tilskud til frivillige organisationers oplysnings- og rådgivningsaktiviteter inden for det sociale område. Tilskud kan ikke ydes til honorarer eller lignende til bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer af de landsdækkende frivillige organisationer.

 

4.       Driftstilskud til krisecentre.

Tilskuddet kan makismalt udgøre 50 % af driftsudgifterne og tilskud kan kun tildeles på baggrund af et af kommunalbestyrelsen godkendt budget. For selvejende institutioner, skal der være indgået en aftale med kommunalbestyrelsen.


 
Hvordan søger du

Alle ansøgninger sendes til Socialstyrelsens tilskudspostkasse: tapi@nanoq.gl.

Ansøgninger om tilskud, skal være modtaget i Socialstyrelsen inden den 31. marts 2019. Ansøgninger der er modtaget efter fristen udløb vil ikke blive behandlet.
 
Ansøgninger hvor ansøgningsskemaet ikke er anvendt eller ansøgninger med manglende bilag, vil ikke blive behandlet. 

Ansøgninger til driftsudgifter kan kun ydes, hvis der i forbindelse med ansøgningen indsendes følgende:

1. Regnskab fra sidste opgjorte regnskabsår med en blank revisorpåtegninger
2. En kort beskrivelse af afholdte aktiviteter
3. Årsrapport eller tilsvarende, som beskriver afholdte aktiviteter
4. Budget for ansøgningsåret. Budgettet skal være godkendt af kommunalbestyrelse eller bestyrelse

For ansøgning om driftsudgifter til plejefamiliekonsulenter skal der vedlægges budget for området og dokumentation for lønudgifter. Derudover skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan stillingen skal bidrage til, at forbedre den kommunale sagsbehandling på området.

For ansøgning om driftstilskud bruges følgende blanket: Ansøgningsskema driftstilskud

 

Særligt for driftstilskud
Alle ansøgninger om driftstilskud, der er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, bliver behandlet samlet. Det betyder, at ansøgere ikke kan garanteres at få det fulde beløb, der er ansøgt om. Da antallet af ansøgninger varierer, kan det ikke garanteres, at der ydes 50% dækning af driftsudgifter samt det kan ikke garanteres, at der ydes den samme dækning af driftsudgifter årligt.