airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Blanketter

Der er mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Socialstyrelsen

Det skal gøres opmærksom på, at man ikke kan regne med, at der gives tilskud hvert år. Det vil sige, hvis I har ansøgt og fået tilskud forrige år, er disse ikke øremærket næste år eller hvert år, da der er mange ansøgere.
Hermed også, at man ikke kan regne med, at de beløb man har ansøgt, ikke nødvendigvis bliver tildelt.

Krav til ansøgningerne:
Socialstyrelsen gør opmærksom på, at der er en række krav, der SKAL opfyldes, før ansøgningen kan behandles, som kan læses i hvert skabelon i ansøgningsskemaet.
-
Ansøgningsfristen er 31. Marts 2020 & ansøgningen sendes til: tapi@nanoq.gl
Se de forskellige blanketter her

Ansøgningsskemaer:

Tilskud til afholdelse af familiehøjskoler

Der kan ydes tilskud til de budgetterede udgifter til afholdelse af familiehøjskole. Familiehøjskoler defineres i denne sammenhæng som aktiviteter og projekter, der har til formål at styrke ressourcesvage familier.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

-

-

Tilskud til aktiviteter til forebyggelse af seksuelle overgreb, samt behandling og tilbud til krænkere

Der kan ydes tilskud til aktiviteter til forebyggelse af seksuelle overgreb, samt behandling og tilbud til krænkere.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 -

-

Tilskud til særlige socialpædagogiske tilbud

Der kan søges om tilskud til de budgetterede udgifter til projekter, der har fokus på udvikling og styrkelse af særlige socialpædagogiske tiltag.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 -

-

Tilskud til oplysningsvirksomhed om sociale vanskeligheder hos udsatte grupper

Der kan ydes tilskud til de budgetterede udgifter til f.eks. oplysningsmaterialer og oplysende aktiviteter på børn- og ungeområdet, familieområdet, handicapområdet, ældreområdet.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 -

-

Tilskud til landsdækkende frivillige organisationer indenfor socialområdet

Tilskuddet kan ydes til driftsudgifter samt oplysnings- og rådgivningsaktiviteter indenfor de sociale områder organisationerne er opbygget omkring.

Tilskud kan ikke ydes til honorarer eller lignende til bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer af de landsdækkende frivillige organisationer.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

-

-

Tilskud på 50% af driftsudgifter til krisecentre

Der kan ydes tilskud på op til 50 % af de budgetterede driftsudgifter til krisecentre i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Krisecentre defineres i denne sammenhæng som selvejende institutioner med egne bestyrelser, der har til formål at udgøre et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

-

-

Tilskud på 50 % af lønudgifter til Famliecentre

Der kan ydes tilskud til 50 % af lønudgifterne til Familiecentrene.

HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.